Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino

Uporabnik

Tukaj lahko prilagodite uporabniške podatke

Login

Če ste pri nas že registrirani, vnesite prosim vaš E-Mail naslov in vaše osebno geslo. Nato kliknite LOGIN. 

Ste pozabili vaše geslo?

Še nimate dostopnih podatkov? Kliknite na registracijo

RegistracijaVrstaElementaGlaveAKS

PozabljenoGesloVrstaElementaGlaveAKS

SpremembaGeslaVrstaElementaGlaveAKS

Search

​Slowenische Suche

Izbira jezika

Izbira države

CAD Software

SchüCad.jpgZ našimi CAD-programskimi moduli vam ponujamo delovno platformo, s katero lahko hitro in natančno rešite konstrukcijske naloge. SchüCad deluje na osnovi vodilnega konstrukcijskega programa AutoCAD®. To vam omogoča preprosto izmenjavo podatkov z vašimi partnerji in učinkovito obdelavo vaše delavniške dokumentacije.​ Razširjene možnosti uporabe vam ponuja modul ATHENA|SE s svojimi obsežnimi funkcijami, posebej prilagojenimi za našo branžo konstrukcijske gradnje stavbnih elementov.

 

 

 

 

Hiter pregled CAD-modulov

SchüCad
Modul SchüCad ponuja dvojni vmesnik do SchüCal advanced. Obsežne in strokovno specifične funkcije omogočajo hitro in zanesljivo izdelavo risb, tudi v 3D-področju.

S-Cad
V S-Cad so zajete vse funkcije za izdelavo 2D-načrtov. Vmesnik do SchüCal basic dopolnjuje specifične funkcije.

ATHENA|SE
S posebnimi funkcijami, razvitimi za kovinske konstrukcije, ATHENA|SE ponuja obsežne konstrukterske možnosti. Inteligentni objekti omogočajo hitro konstruiranje, naložene so npr. informacije o materialih. Obsežna knjižnica normiranih delov je prav tako na voljo, npr. za funkcije statičnega preddimenzioniranja.

SchüCad Inventor in SchüCad Revit
Z pripojitvijo Autodesk-proizvodov Inventor® in Revit® pridobite obsežne možnosti 3D-projektiranja. z vmesniki do SchüCal advanced in SchüCal enterprise lahko obdelujete BIM-modele  iz Autodesk Revit® in kompleksne 3D-modele vključno z obdelavo iz Autodesk Inventor®.

 

CAD-funkcije detajlno

Konstrukcijsko specifični CAD ukazi
Za izdelavo detajlnih zaključkov  Schüco CAD-aplikacija ponuja številne dodatne ukaze, npr. za izdelavo in obdelavo: folij, izolacij, zatesnitev, stekla in panelnih polnitev.
Karakteristike, kot so debeline materialov, dolžine segmentov, radiji, lege in števoilke artiklov se lahko prednastavijo in po potrebi takoj prilagodijo. 

CAD-vmesnik do SchüCal
Preko vmesnika se lahko izvozijo različne risbe: 
Generiranje prerezov: prerezi SchüCal elementov se lahko z enim klikom vključno s pogledi izvozijo v SchüCad ali S-Cad okolje
Načrti stekel: zlasti za modelska stekla ponuja načrt stekel in/ali panelnih polnil varno naročilo pri dobaviteljuh le-teh
Razstavljeno stanje: montažna dela so podprta z razstavljenim stanjem posameznih delov in proizvodno listo 

CAD-knjižnica
Knjižnica med drugim vsebuje Schüco in Jansen sistemske artikle, ki se s pomočjo vnosa številke artikla hitro in udobno vnesejo v risbo. V istem dialogu je mogoče vnesti tudi prereze Schüco- in Jansen- tipičnih detajlov.Knjižnica normiranih delov zaokrožuje obseg celotne CAD-knjižnice.

Izpis kartic za palice
Vse mehanske obdelave na posamezni palici profila se lahko izvozijo v SchüCad. Izpis kartice za palice požaže vse strani profila, na katerih bo izvedena obdelava, vključno z dimenzijami. Dodatna tabela vsebuje opise obdelav, koordinate vključno z globino obdelave in oznako artikla. S pomočjo izpisa kartic se lahko obdelave boljše načrtujejo, vnaprej je mogoče pripraviti potrebno orodje.

Proste konstrukcije
Z risanje prostih obrisov se lahko izdelajo tudi zahtevne konstrukcije. V SchüCad-u se definirajo vse osi profilov z linijsko grafiko in se nato pripišejo ustreznim namenom uporabe. Te grafične informacije se nato vnesejo v SchüCal, ki ustvari profile in izdela 3D element z vsemi pogledi. Nadaljnja obdelava elementa,  kot so npr. razporeditev polj in vstavnih elementov, se izvede v SchüCal-u z zanesljivimi orodji. Ta volumski prikaz je nato mogoče transportirati nazaj v SchüCad. Tako so mogoče še dodatne obdelave, kot npr. realistični prikaz izvedbe konstrukcije.